top of page

Fundraising w pigułce

Fundraising to proces pozyskiwania środków finansowych na rzecz organizacji non-profit, charytatywnych, społecznych, czy innych instytucji mających na celu wspieranie określonych działań lub misji. Jest to działanie, które ma na celu gromadzenie funduszy od różnych źródeł, takich jak osoby prywatne, firmy, fundacje, czy instytucje publiczne, aby wspierać cele i projekty organizacji.


Fundraising może przybierać różne formy, a jego skuteczność zależy często od kreatywności, strategii i zdolności do nawiązywania relacji.


Popularne metody pozyskiwania funduszy:


  1. Darowizny od Osób Prywatnych: Osoby indywidualne mogą przekazywać fundacje i organizacje non-profit darowizny pieniężne, nieruchomości, czy inne wartościowe przedmioty.

  2. Organizacja Wydarzeń Charytatywnych: To może obejmować organizację koncertów, aukcji, biegów charytatywnych, gal czy innych imprez, podczas których zbierane są środki na cele dobroczynne.

  3. Wsparcie od Firm: Firmy mogą angażować się w fundraising poprzez sponsorowanie wydarzeń, udzielanie grantów, oferowanie produktów lub usług na rzecz organizacji non-profit.

  4. Granty od Fundacji: Fundacje często przyznają granty organizacjom non-profit na realizację konkretnych projektów lub programów. Organizacje mogą składać wnioski o finansowanie na konkretne cele.

  5. Regularne Wpłaty Członkowskie: Niektóre organizacje non-profit polegają na regularnych wpłatach od swoich członków lub sympatyków, które stanowią stałe źródło finansowania.

  6. Kampanie Crowdfundingowe: Organizacje mogą korzystać z platform crowdfundingowych, aby pozyskać środki na konkretne cele poprzez małe darowizny od dużej liczby ludzi.

  7. Partnerskie Programy z Firmami: Nawiązywanie partnerskich relacji z firmami, które przekazują część swoich zysków na cele charytatywne lub wspierają organizacje non-profit.

Wszystkie te metody są często stosowane jednocześnie, tworząc kompleksową strategię fundraisingową. Ważne jest także budowanie zaufania społeczności i transparentne zarządzanie środkami, aby darczyńcy mieli pewność, że ich fundusze są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.


W Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych działamy dla Was! Naszą główną działalnością jest księgowość organizacji pozarządowych, którą realizujemy od A do Z. Jeśli jeszcze z nami nie współpracujesz, skontaktuj się z nami! Kobieta przy laptopie

Comments


bottom of page