top of page

Księgowość w organizacji pozarządowej

Organizacje pozarządowe muszą pamiętać o prawie podatkowym oraz regulacjach ustawy o rachunkowości. To najważniejsze, jedne z bardziej zawiłych, obciążone najpoważniejszymi sankcjami obowiązki każdej organizacji. Pomagamy się w nich zorientować, prowadząc Was przez zawiłe i czasami niejasne zasady księgowości.


Co to jest księgowość?


Księgowość to rejestrowanie wydarzeń finansowych. Mają one miejsce nawet w najmniejszej organizacji - np. w stowarzyszeniu, które (tylko) zbiera składki. Organizacja może zlecić prowadzenie księgowości na zewnątrz lub wyznaczyć do księgowania oddzielną osobę - jednak informacje o księgowości musi też mieć zarząd NGO. To dlatego, że księgowość formalnie porządkuje wiele spraw (zatrudnienie, wydatki w projektach, podatki etc.).


Zasady prowadzenia księgowości zawiera ustawa o rachunkowości. Prostszą wersją księgowości jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPIK), którą opisuje ustawa o działalności pożytku. Organizacja pozarządowa musi zdecydować, którą formę księgowania przyjmie.


Plan kont i polityka rachunkowości w organizacji pozarządowej


Polityka rachunkowości to szczegółowe zasady, jakimi kieruje się organizacja pozarządowa rejestrując zdarzenia finansowe. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest plan kont porządkujący poszczególne koszty i wydatki.


Księgowość to obowiązek każdej organizacji pozarządowej


Prowadzenie księgowości to obowiązek każdej organizacji pozarządowej. Muszą ją prowadzić wszystkie fundacje i stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe. Podstawowe wytyczne w tym zakresie zawiera ustawa o rachunkowości.


W Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych działamy dla Was! Naszą główną działalnością jest księgowość organizacji pozarządowych, którą realizujemy od A do Z. Jeśli jeszcze z nami nie współpracujesz, skontaktuj się z nami! 
Comments


bottom of page